.
Đạt 129% kế hoạch 6 tháng
6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của PTSC ước thực hiện 6.700 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch 6 tháng, bằng 52% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 340 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch 6 tháng, bằng 49% kế hoạch năm.
 Người lao động PTSC trên công trường.
Bên cạnh đó, PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm, trong đó có cả giải pháp cắt giảm lương, nhân sự, giãn khấu hao… nhằm giảm thiểu tối đa chi phí trong bối cảnh khó khăn. Kết quả, toàn PTSC đã thực hiện tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí nguyên, nhiên vật liệu, chi phí đầu tư với tổng giá trị tiết giảm ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2018 là 17,62 tỷ đồng.
Đặc biệt, 6 tháng qua, dịch vụ cơ khí dầu khí của PTSC có sự tăng trưởng tốt, với doanh thu ước thực hiện là 3.623 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Với dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng, PTSC đã tăng cường sử dụng nguồn lực hiện có, hạn chế tàu thuê ngoài nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả hoạt động, nhờ đó lĩnh vực này vẫn duy trì hoạt động tốt với doanh thu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 là 869 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm.
Các dịch vụ cốt lõi khác của PTSC cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan. Trong 6 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực dịch vụ căn cứ cảng dầu khí, ước đạt doanh thu 758 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí ước đạt doanh thu 475 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước... PTSC tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, vận hành kho nổi FPSO Ruby II, FSO PTSC Biển Đông 1, FPSO Lam Sơn hoạt động an toàn, hiệu quả, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, thời gian uptime 6 tháng đầu năm 2018 đạt 100%.
Phát triển bền vững
Trong 6 tháng cuối năm 2018, PTSC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 6.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng. Qua đó, ước cả năm tổng công ty sẽ đạt doanh thu hợp nhất khoảng 13.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế ước khoảng 770 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm.
 PTSC là nhà thầu EPCI công trình biển hàng đầu Việt Nam.
Để thực hiện được mục tiêu này, PTSC tiếp tục nỗ lực duy trì, giữ vững thị trường dịch vụ hiện có; đẩy mạnh phát triển kinh doanh khu vực dầu khí, công nghiệp trên bờ và mở rộng phát triển thị trường ra nước ngoài; tận dụng triệt để tất cả các cơ hội để tăng cường chào thầu, đấu thầu cho các dự án tư nhân và nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, kể cả các lĩnh vực công nghiệp ngoài ngành dầu khí để mở rộng thị trường, tăng hiệu quả hoạt động.
Cùng với các giải pháp cụ thể trong sản xuất kinh doanh, PTSC quyết liệt thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý theo hướng tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu quả, kỷ luật nghiêm minh, môi trường minh bạch, gắn kết trực tiếp đãi ngộ với đóng góp thực tế và hiệu quả lao động; Tiêu chuẩn hóa hoạt động quản lý và phát triển nguồn nhân lực theo hướng đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng được các tiêu chuẩn khi làm việc với nhà thầu nước ngoài và có thể cạnh tranh với lao động khu vực; nâng cao năng lực và tăng sức cạnh tranh của tổng công ty bằng hoặc hơn các doanh nghiệp tư bản tư nhân khác…
 PTSC là đơn vị dịch vụ kỹ thuật dầu khí có cơ sở vật chất mạnh, có năng lực dịch vụ đa ngành và có khả năng thực hiện trọn gói dịch vụ cho các công tác thăm dò, khai thác dầu khí.
Nguồn: kinhtedothi.vn