25 công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

.

Theo danh sách cập nhật đến ngày 20/5/2018 có 52 công ty thuộc các quốc gia Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pakistan, Nga và Mỹ (gồm 47 công ty vẫn tiếp tục công bố từ đợt trước, 5 công ty đã bổ sung) phải thực hiện quy định trên. Ấn độ đứng đầu về số lượng các công ty có thuốc vi phạm chất lượng phải tiền kiểm 100% lô thuốc nhập khẩu (41 công ty); ngoài ra Pakistan (3 công ty); Mỹ, Trung Quốc và Hàn quốc mỗi nước có 2 công ty…

Trước đó, từ năm 2013 tại công văn số 13719/QLD-CL về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu,Cục Quản lý dược đã nêu rõ qua công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, các cơ quan quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc đã phát hiện và thông báo thu hồi một số lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong đó có nhiều thuốc nhập khẩu. 


Ảnh minh hoạ


Nhằm tăng cường cung ứng thuốc có chất lượng phục vụ công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân, Cục Quản lý dược yêu cầu các công ty nhập khẩu thuốc trong danh sách công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải phối hợp với hệ thống kiểm tra chất lượng kiểm tra 100% lô thuốc nhập khẩu trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường; Danh sách các  công ty có thuốc vi phạm chất lượng được Cục Quản lý dược cập nhật hàng quý và được thông báo trên trang điện tử của Cục Quản lý Dược.

Theo đó, các công ty nhập khẩu sau khi thuốc được thông quan phải chuyển về bảo quản tại các kho đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP); Gửi mẫu đã lấy tới đơn vị kiểm nghiệm thuốc để kiểm tra chất lượng; Cùng với nhà cung ứng thuốc, chịu trách nhiệm cung cấp chất chuẩn, chất đối chiếu, tạp chuẩn để kiểm nghiệm thuốc theo yêu cầu của đơn vị kiểm nghiệm; Chỉ được phép đưa ra lưu thông, phân phối các lô thuốc đã được lấy mẫu và kiểm tra đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trong quá trình lưu hành vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát chất lượng thuốc theo quy định.
 
Phương Thu
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn